top of page

Öğretmenin Öğrenciyi Dersten Atma Hakkı Var Mıdır?

Hepimiz eğitim-öğretim hayatımızda illaki öğrenciye kızıp dersten çıkaran bir öğretmen görmüşüzdür. Peki öğretmenin böyle bir hakkı var mıdır?
Anayasanı 42. Maddesine göre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.   Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 112. Maddesinde ‘‘Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’’ suçu olarak düzenlenmiştir. Öğretmenin bu davranışı eğitim öğretim hakkının engellenmesi suçunu teşkil eder.
 
TCK Madde 112. ‘‘Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına engel olunması hâlinde fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.’
Öğretmenin öğrencinin eğitim-öğretim hakkını engellemesi için herhangi bir haklı mazereti olamaz. Öğrencinin hangi davranışlarının yaptırım gerektirdiği ve öğrenciye hangi cezaların verilebileceği yönetmeliklerce düzenlenmiştir.
Eğitim öğretim hakkının engellenmesi suçuna istisna olacak durum disiplin cezalarıdır. Örneğin uzaklaştırma cezası öğrencinin eğitiminden geri kalmasına neden olsa da hukuka uygundur. Ancak bu cezanın da hukuka uygun olması için bazı usul işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir.
İlk ve ortaokul öğrencileri için herhangi bir uzaklaştırma cezası yoktur. Lise öğrencileri içinse bu yaptırım okuldaki disiplin kurulunca belirlenir. Kınama ve Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,  onayından, Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma cezası ise ilçe öğrenci disiplin kurulunun onayından geçmek zorundadır. Bu cezalar öğrencinin velisine yazılı olarak tebliğ edilmelidir. Ve tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde itiraz edilebilir.
Yani öğrenciyi herhangi bir gerekçeyle bu şeklide dersten atamaz. Atarsa da suç işlemiş olur.
110 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Hayvana eziyet edeni nereye şikayet edebilirim

Bazı caniler masum hayvanlara keyfi olarak eziyet ediyor, öldürüyor hatta istismar ediyorlar. Ama hayvana eziyet etmenin de cezası var. bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı ayd

İnternetten İçerik Kaldırma Ve Erişimin Engellenmesi

İnternet sayesinde bilgi ve içerik paylaşımı da hızlanmıştır. Bu önlenemez bilgi ve içerik paylaşımın bir sonucu da maalesef internet ortamında kişilik hakları ihlalleri ve bilişim suçlarıdır. İnterne

1 comentario

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Invitado
31 may

Sınıftaki onlarca öğrencinin eğitim öğretim hakkını engelleyen öğrenciyi ben atarım! Eğitim öğretime gelmiş öğrenci dersini dinler. Serseriye yer yok'

Me gusta
bottom of page