top of page

Miras İntikali Nasıl Yapılır

Miras İntikali Nedir?
Mirasbırakanın malvarlığının tereke adıyla mirasçılara kalması durumuna “miras intikali”, yahut “mirasın geçişi” denir. Miras intikali ile , mirasbırakanın sahip olduğu malvarlığı mirasçılarına geçer. Bu şekilde mirasbırakanın olan varlığı artık mirasçıların olmuş olur ve yükümlü bulunduğu borçlar da yine mirasçılara geçer.

Miras İntikali Nasıl Yapılır?
Miras intikali için mirasçılardan birinin veya tümünün ilgili Tapu müdürlüğüne gerekli belgeler ile başvurması ile olur. Bu başvuru üzerine tapu müdürlüğünce intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi suretiyle miras intikali yapılır. Ayrıca internet üzerinden e-devlet aracılığı ile de başvuru yapılabilmektedir.

Miras İntikali Yapılmazsa Ne Olur?
Tapu intikal işlemleri mirasçılar tarafından 2 yıl içerisinde yapılmaz ise, Tapu Sicil Müdürlüğü yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinden mirasçılık belgesi alıp mirasçılar adına tescil işlemi yapabilmektedir.


Tapu için Miras İntikali Nasıl Yapılır?

1. Öncelikle mirasçıların söz konusu taşınmaz üzerinde pay sahibi olduğunu gösteren “mirasçılık belgesi” yani “veraset ilamı” alınması gerekmektedir. Bu belge noterden veya sulh hukuk mahkemesinden alınabilmektedir.
2. Mirasçılık belgesi alındıktan sonra taşınmazın bulunduğu belediyeye müracaat edilir. Belediyeden taşınmazın emlak vergisi borcu olmadığını gösteren belge talep edilir. Vergi borcu bulunması halinde ise borcun ödenmesi gerekmektedir.
3. Ardından veraset ve intikal vergi dairesine müracaat edilir. Veraset ve intikal vergisi ödenir ve ilişiğinin kesildiğine dair vergi dairesinden belge talep edilir.
4. Bunlar yerine getirildikten sonra gerekli tüm belgeler ile mirasçılar tapu müdürlüğüne başvurup taşınmazın kendi adlarına tescilini talep edebilirler. Her bir mirasçının intikal için Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurma hakkı vardır.
5. Başvuru tamamlandığında tapu sicil müdürlüğü tarafından intikal işlemleri yapılır ve mirasçılar adına yeni bir tapu düzenlenir.
Tapuda İntikal İçin Tüm Mirasçıların Başvurması Gerekir Mi?
Miras intikali işlemi için mirasçılardan birinin ilgili Tapu müdürlüğüne, tapu intikal başvurusu yapması yeterlidir. İntikal işlemlerinin tüm mirasçılardan tarafından yapılması gerekmez. Herhangi bir mirasçı tarafından gerçekleştirilebilir. Bir mirasçının başvurusuyla birlikte miras, tüm mirasçılara intikal edecektir.

Araç İçin Miras İntikali Nasıl Yapılır?
Noterden veya Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan mirasçılık belgesi (veraset ilamı) , Veraset intikali yönünden borcu olmadığını gösterir belge ve ilgili araca ait tescil ve trafik belgeleri ile birlikte herhangi bir mirasçının veya tüm mirasçıların trafik tescil kuruluşuna müracaat etmesiyle araç intikali yapılır.


Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan miras hukuku, kişinin ölümüyle birlikte kalan malvarlığının mirasçılara geçişini ve mirasçılar arasında paylaşılmasını içerir. Bu tür durumlarda meydana gelen uyuşmazlıklara miras davası denilir. Mirasın intikali ve mirasın paylaşılması oldukça önemlidir. Bu hususlarda yanlış ve eksik bir işlem yapılması halinde telafisi olmayan hak kayıpları ve mağduriyetler yaşanabilir. Bu sebeple miras intikali için bir avukattan destek almakta büyük fayda vardır.

78 görüntüleme2 yorum

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Oct 23, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Heekese gerekli bilgiler üstad

Like

Guest
Aug 01, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

çok faydalı bir bilgi

Like
bottom of page