top of page

Sosyal Medyada İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı

Güncelleme tarihi: 13 Şub

Sosyal medya, günümüzde insanların iletişim kurduğu en önemli platformlardan biridir. Ancak, bazı kullanıcılar bu platformları yanlış amaçlar için kullanabilmektedirler. İzinsiz fotoğraf paylaşımı da bu yanlış kullanım örneklerinden biridir.
İzinsiz fotoğraf paylaşımı, kişinin özel hayatını ihlal etmektedir ve ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Öncelikle, izinsiz fotoğraf paylaşımı yasal olarak suç teşkil etmektedir. Kişinin özel hayatına müdahale eden bu davranışlar, Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesi kapsamında suç olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, böyle bir davranışta bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatılabilmektedir.
Ayrıca, izinsiz fotoğraf paylaşımı kişinin itibarını da zedeleyebilmektedir. Kişinin özel hayatına ait fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması, örneğin işverenler tarafından olumsuz bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Bu da kişinin iş hayatında sorun yaşamasına neden olabilmektedir.
İzinsiz fotoğraf paylaşımının bir diğer zararı da kişinin psikolojisini kötü yönde etkilemesidir. Özellikle cinsel içerikli fotoğrafların izinsiz paylaşımı, kişinin psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Bu tür davranışlar, kişinin kendine olan güvenini zedeleyebilir ve psikolojik sorunlara yol açabilir.
Sonuç olarak, izinsiz fotoğraf paylaşımı ciddi sonuçlar doğurabilen bir davranıştır. Bu nedenle, sosyal medya kullanıcıları olarak başkalarının özel hayatına saygı göstermeli ve izin almadan fotoğraf paylaşmamalıyız. Aksi takdirde, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılabilir ve mağdur kişilerin itibarı ve psikolojisi zarar görebilir.

İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı Suç Mudur?

Anayasa madde 20’ye göre ‘’Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.''
Kişilerin Özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Fotoğraf veya video birer kişisel veridir bunların izinsiz kullanılamayacağı anayasada güvence altındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veriyi kısaca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi şeklinde tanımlamıştır. Bu bağlamda sosyal medya hesaplarında paylaşılan her türlü fotoğraf ve video, kullanıcı adları kişisel veri kapsamında değerlendirilmelidir.
Sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraf veya videoların kişinin rızası olmaksızın bir başkası tarafından paylaşılması Türk Ceza Kanunu madde 136’da düzenlenmiştir.
TCK madde 136 “ Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
Görüldüğü gibi bir başkasının fotoğrafını ve videosunu o kişinin izni olmadan internette paylaşan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Bu suçta hukuka aykırılığı ortadan kaldıran durum paylaşılan fotoğrafın sahibinin bu paylaşıma rıza göstermesidir. Bu durumda yapılan eylem artık suç olmaktan çıkacaktır.
Türk Ceza Kanunu’na göre kanun bilmemek mazeret sayılmaz. Başkasına ait fotoğrafı izinsiz paylaşmanın suç olduğunu bilmemek kişiyi bu suçun faili olmaktan kurtarmayacaktır. Fotoğraf sahibinin paylaşıma rıza göstermesi halinde ise bu eylem artık suç olmaktan çıkacaktır. Yani burada esas olan mağdurun/müştekinin rızasının bulunup bulunmadığı hususudur.
Bu konu hakkında ünlülerin özel hayatı sıkça tartışılan konulardan biridir. Ünlü kişilerin magazin amaçlı görüntülerinin gizlice çekilmesini bile, Yargıtay özel hayatın gizliliğini ihlal olarak nitelendirmemiştir. Ancak bu ünlülerin koruma ve sır alanı olmadığı anlamına gelmemektedir. Ünlülerin de ihlallerden dolayı kazandıkları davalar vardır ve bunlar göz ardı edilmemelidir.

Fotoğrafın Önceden Paylaşılmış Olması Suçu Ortadan Kaldırır Mı?
Daha önceden sosyal medyada paylaşılmış olsa bile kişisel veri kapsamında değerlendirilen fotoğraf ve video gibi paylaşımların şahsın rızası dışında paylaşılması verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturur. Dolayısıyla daha önceden bu fotoğrafların paylaşılmış olması hukuka uygunluk sebebi teşkil etmeyecektir. Yani her ne kadar daha önce suça konu fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış olsa da rıza alınmadan paylaşılan fotoğraflar suç sayılır.

Fotoğraflarımın İzinsiz Kullanıldığını Gördüğümüzde Ne Yapmalıyım?
Fotoğrafınızın izinsiz paylaşılması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir.
Fotoğrafın internetten kaldırılması için önce içerik sağlayıcısına(yani fotoğrafı paylaşan kişi) başvurulmalıdır. İçerik sağlayıcısından yanıt gelmez ya da olumsuz bir yanıt alınırsa bu durumda yer sağlayıcısına(fotoğrafın paylaşıldığı platform örneğin instagram) başvurulmalıdır. Buradan da olumsuz yanıt alınırsa sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi de istenebilir. Yetkili sulh ceza hakimliği; internet sitesinin Türkiye’de bilinen bir merkez adresi varsa oradaki sulh ceza hakimliğidir. Ayrıca mağdurun yerleşim yeri ve oturduğu yer Sulh Ceza Hakimliği de erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkilidir. Hakim, başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar

Tazminat Davası Açabilir Miyim?
Fotoğrafınızın izinsiz paylaşılması kişilik haklarınıza yapılan bir saldırıdır. Her ne sebeple olursa olsun izinsiz olarak fotoğrafınızın kullanılması kişilik hakkının ihlaline sebep olacaktır. Kişilik hakkınızın ihlal edilmesi nedeniyle yaşadığınız manevi çöküntüden kaynaklı manevi tazminat talep etme hakkınız vardır. Bu sebeple manevi tazminat davası açabilirsiniz.

97 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

İnternetten İçerik Kaldırma Ve Erişimin Engellenmesi

İnternet sayesinde bilgi ve içerik paylaşımı da hızlanmıştır. Bu önlenemez bilgi ve içerik paylaşımın bir sonucu da maalesef internet ortamında kişilik hakları ihlalleri ve bilişim suçlarıdır. İnterne

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Jul 27, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

güzel açıklama

Like
bottom of page