top of page

İSTİFAYA ZORLANAN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR

İş hayatında maalesef bazı çalışanlar, işverenler tarafından baskı altına alınarak zorla istifa dilekçesi imzalamaya zorlanabiliyorlar. Bu durumda işçilerin hakları nelerdir? İşte bu sorunun cevabını sizler için derledik.
Zorla istifa dilekçesi imzalatılan işçilerin yapması gereken ilk şey, derhal bir avukata başvurmaktır.
İşverenlerin zorla istifa ettirme yolunu kullanmalarının bir nedeni, işçilerin tazminat haklarını ödemek istememeleridir. Ancak, iş kanunlarına göre çalışanların tazminat hakları vardır ve bu haklar işverenler tarafından ödenmelidir. Dolayısıyla, zorla istifa ettirilen işçilerin tazminat haklarını almak için avukatlarıyla birlikte hareket etmeleri önemlidir. İşverenlerin, işçileri zorla istifa dilekçesi imzalamaya yönlendirmesi, işçilerin temel haklarını ihlal etmektedir. Yasal olarak bir işçinin istifa etmesi, kendi iradesiyle olması gerekmektedir. Ancak bazı işverenler, işçilerin istifasını sağlamak için baskı uygulayabiliyorlar.
Ayrıca, zorla istifa dilekçesi imzalayan işçilerin işsizlik maaşı alma hakları da bulunmaktadır. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişilere devlet tarafından ödenen bir maaştır ve işsiz kalan kişilerin geçimlerini sağlamalarına yardımcı olur.
Öncelikle, işverenin baskısına rağmen istifa dilekçesi imzalayan bir işçi, bu durumu kanıtlayabilecek belgeleri saklamalıdır. İşverenin baskısı altında istifa eden bir işçi, ileride hukuki süreçlerde bu belgeleri kullanarak haklarını savunabilir. Ancak hak kaybına uğramamanız ve mağduriyet yaşamamanız adına bir avukat desteğine başvurmanız önemlidir.

İstifa Nedir

İstifa tek taraflı bir irade beyanıyla meydana gelir ve bozucu yenilik doğuran bir haktır. İrade beyanı muhataba yani işveren veya patronun hakimiyet alanına ulaştığı anda tüm sonuçlarını doğurur. İstifa taraflara karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, işçinin işverene vermiş olduğu yazılı veya sözlü de olabilen bir bildiridir. İstifa eden işçi veya çalışan, memur artık tabi olduğu yönetmelik ve kurallardan tek taraflı irade beyanı olan istifayı kullanarak bu haklarından vazgeçer. İstifa her çalışanın bir hakkı olmakla beraber gerek iş hukukunda gerekse Anayasada güvence altına alınmış bir haktır.

Zorla İstifa Dilekçesi İmzalatılan İşçinin Hakları Nelerdir

İşverenlerin, işçilerin tazminatlarını ödememek için çalışanlarından gerçeğe aykırı şekilde istifa dilekçesi alması sık karşılaşılan bir durumdur. İşin başlangıcında da tarih konulmamış bir istifa dilekçesine imza alındığı da sıkça rastladığımız bir durumdur. İşverenler çalışanların bu tip konulardaki bilgisizliğinden yararlanmakta ve bu tip eylemler çalışanları hak kayıplarına uğratabilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki patronun zorla istifa dilekçesi alması atacağınız bazı adımlardan sonra sizi alacaklarınızdan mahrum etmemektedir. Zira Yargıtayın birçok kararı işverenlerin bu tip hukuksuzluklarını boşa çıkarmaktadır.
İşverenlerin zorla istifa dilekçesi imzalatması durumunda bu dilekçe işçinin gerçek iradesini yansıtmamaktadır. Bu sebeple Yargıtay çoğu zaman, bu dilekçe alındıktan sonra ve iş sözleşmesi sonlandıktan sonra zorla istifa dilekçesi imzalayan işçinin çok kısa bir süre içerisinde alacaklarını talep etmek amacıyla arabuluculuk bürosuna başvurmasını veya dava açmasını, işçinin gerçekten istifa amacı içerisinde olmadığına dair bir gösterge olarak kabul etmektedir.

Baskıyla İstifa Dilekçesi İmzalatmaya Çalışan Patrona Karşı Ne Yapılmalıdır?

Genellikle bu tür durumlarda işverenler cebir ve tehdit suçlarını da işlemiş olmaktadır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda işveren suç işlemiş olup sizler savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Patronunuz sizden zorla dilekçe yazmanızı istiyorsa, imkanınız varsa sözleşmede alamadığınız işçilik alacaklarını ve mobbingi yazabilirsiniz. Ayrıca işverenin size istifa dilekçesi imzalatmaya çalışması durumunda sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkınız vardır.

Zorla istifa ETTİRİLEN işçi Ne yapmalı

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere baskı altında istifa ve sonrasında eğer suç teşkil eden bir eylem söz konusu ise suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Daha sonrasında işçi alacaklarınız için önce zorunlu olmasından dolayı arabuluculuğa başvurmalısınız ve arabuluculukta anlaşılamaması durumunda dava açabilirsiniz.
Bazı durumlarda işçiler haklı nedenlerle istifa etmekte fakat verdikleri istifa dilekçesinde istifa gerekçelerini belirtmemektedir. Yargıtay, dava açıldığında belirtilen gerekçeleri kabul etmektedir. Çünkü Yargıtay bir işçinin para kazandığı geçimini sağladığı işten nedensiz yere ayrılmasında neden aramaktadır. Örneğin aynı iş yerinde 6 yıldır çalışmaktasınız ve fazla mesai ücretleriniz tarafınıza ödenmediğinden iş yerinden ayrılmak istiyorsunuz ama “şahsi nedenlerle istifa ediyorum vb.” şeklinde bir dilekçe ile istifa ediyorsunuz. Devamında da haklarınızı tahsil etmek amacıyla işveren aleyhine başvurularda bulunuyorsunuz. Örnek verdiğimiz bu olayda Yargıtay, bir takım değerlendirmelerden sonra işçinin istifa gerekçesinin farklı olduğu kanaatine vararak işçinin aslında haklı fesih iradesi olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Her ne kadar bu tip durumlarda haklarınızı tahsil etmeniz ihtimal dahilinde olsa da yine işten ayrılış süreçlerini alanında uzman bir avukat aracılığıyla yapmanız faydanıza olacaktır.
Sonuç olarak açıkça ifade edebiliriz ki alacaklarınızı tahsil etmek istediğinizde iradeniz sakatlanmış olsa da zorla istifa dilekçesi vermiş olsanız da çoğu zaman alacaklarınıza ulaşacağınız hukuki yollar bulunmaktadır.

Zorla İstifa Ettirildim Tazminat Alabilir Miyim?

İşveren veya yöneticiler tarafından zorla istifa dilekçesi imzalatılan işçi, işten işveren tarafından çıkarılmış gibi haklara sahip olmaktadır. Bundan dolayı işçi kendisine ödenmeyen işçilik alacaklarına ve kıdem tazminatına, ihbar tazminatına yönelik işçilik alacağı davası açma hakkına ve imkanına sahiptir.

Zorla İstifa İmzalanmazsa Ne Olur?

Zorla istifa dilekçesi imzalatma durumuyla karşılaşan işçi imzalamazsa hiçbir şey olmaz. Yukarda da ifade ettiğimiz gibi bu durumda kendiniz haklı nedenle fesihte bulunabilirsiniz.

İstifa Ettirilen İşçi, İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İşsizlik maaşı verilirken, iş yeri çıkış kodları dikkate alınmaktadır. Her ne kadar haklı nedenle istifa durumunda işsizlik maaşı almaya hak kazansanız da işverenler çoğu zaman gerçeğe aykırı çıkış kodları bildirmektedir. Belirtmek gerekir ki işverenin gerçeğe aykırı olarak bildirdiği çıkış kodu nedeniyle iş sözleşmeniz bittiğinde işsizlik maaşı alamasanız da dava yoluyla çıkış nedenini ispatladığınızda alamadığınız işsizlik maaşı tarafınıza ödenecektir.

44 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Ankara İş Hukuku Avukatı

Ankara’da ünlü iş hukuku avukatlarını mı arıyorsunuz? Ülkemizde ve de başkent Ankara’da birçok hukuk bürosu bulunmaktadır. Ankara’da bulunan ve sizin için en doğru olan avukatları bulmak oldukça zor b

İŞ YERİNDE MOBBİNG VE TACİZE UĞRAYAN İŞÇİ NE YAPMALIDIR?

Günümüzde ve hatta kölelikten beridir var olan, herkesin bir şekilde duyduğu ve çoğunluğun da maruz kaldığı iş yerinde mobbing, toplumdaki farkındalık arttıkça daha çok konuşulmaya ve tartışılmaya baş

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page